Escenari de la Factura Electrònica al sector de la construcció

Escenari de la Factura Electrònica al sector de la construcció

Després de l'aprovació de la Llei de Creació i Creixement empresarial, més coneguda com a "Llei Crea i Creix", la implementació de la Factura Electrònica obligatòria per les transaccions comercials entre empreses i autònoms es converteix en un fet.

Ja fa temps anticipàvem que la Factura Electrònica tindria un paper clau en el teixit empresarial del país, el qual està en ple procés de digitalització. Fins al moment, només s'havia establert com a obligatòria per a les transaccions amb les Administracions Públiques i, més específicament en el sector de la construcció, per a les transaccions en el marc d'obres públiques. No obstant això, tot apuntava que s'acabaria implementant a l'escenari B2B.

Què suposa la Factura Electrònica pel sector de la construcció?

En el marc d'una obra hi ha molts agents implicats que necessiten estar en contínua comunicació i intercanviant documentació. Juntament amb les comandes, albarans i valorades, les factures són imprescindibles en els processos administratius que permeten avançar a les fases d'un projecte.

El 2018 es va aprovar la Llei de Contractes 9/2017, que obliga als subcontractistes, en el marc d'una obra pública, a enviar les factures de més de 5.000 € als contractistes de les Administracions Públiques a través d'un Registre Electrònic Únic (REU,) amb el format facturae i mitjançant la plataforma FACeB2B.

Després de l'entrada en vigor de la Llei Crea i Creix, totes les constructores, proveïdors i industrials, entre altres, hauran d'implementar la Factura Electrònica de manera obligatòria en les seves transaccions comercials. Això suposarà un benefici, com l'estalvi de temps i diners que resultarà molt favorable per al sector, el qual té com un dels seus objectius pendents la digitalització. La Factura Electrònica permetrà evitar errors humans, agilitar els processos administratius, contribuint així a accelerar els terminis de lliurament i finalització d'una obra. A més, també suposa l'eliminació del paper, un gest que contribueix a la sostenibilitat, un altre dels objectius del sector. Un altre dels arguments a favor de la implementació de la Factura Electrònica és que tota la informació estarà guardada de manera digital i serà més fàcil d'accedir i consultar.

Llei Crea y Creix

El nou marc regulador té com a principals objectius facilitar la creació d'empreses, afavorir el creixement i l'expansió de les PIMES, reforçar el finançament i lluitar contra la morositat. Una de les seves mesures estrella per a fer front a la morositat ha estat la implementació obligatòria de la Factura Electrònica per als intercanvis comercials.

La Llei, publicada al BOE el 29 de setembre de 2022 i ja en vigor, estableix que aquelles empreses que tinguin una facturació anual superior a 8 milions d'euros disposen d'un any per a la implementació de la Factura Electrònica, mentre que aquelles companyies que facturin menys d'aquesta quantitat disposaran del termini de dos anys.

comeDiBuild

comeDiBuild és una plataforma ideada per al sector de la construcció que dona solució a la gestió documental compresa en el marc d'una obra. Si vols avançar-te al període obligatori i implementar la Factura Electrònica complint amb tots els requisits establerts a la nova Llei, no dubtis a contactar amb nosaltres i t'informarem sense cap mena de compromís.

<