Preguntes freqüents

1

¿Des de quins dispositius puc accedir?

comeDiBuild està dissenyada per ser 100% responsive, el que significa que pots accedir a comeDiBuild des de qualsevol dispositiu electrònic i des de qualsevol lloc amb connexió a internet.

2

Quines garanties legals ofereix el servei comeDiBuild?

Per garantir l'eficàcia jurídica del procediment d'alta dels serveis de la plataforma comeDiBuild per part de contractistes com de proveïdors, ambdues parts convenen en nomenar eDiversa Group com a tercera part fiable amb el que estableix l' article 25 de la Llei 34 / 2002, encomanant-li la generació i custòdia durant el termini que es contracti el servei. D'acord amb el que estableix l' article 3.10 de la vigent Llei de signatura electrònica, ambdues parts accepten la utilització d'aquest procediment i l'equipara a les condicions particulars i generals de contractació mitjançant signatura manuscrita.

3

El servei de custòdia de documents, té una tarifa fixa o variable?

La tarifa per custòdia de documents dependrà de la modalitat de servei contractada. La solució integrada permet definir plans personalitzats de custòdia de documents en funció dels requeriments de l'usuari.

El servei contractat per 50 € anuals inclou un any de custòdia dels documents a la plataforma des del primer dia de la contractació del servei. En el cas de requerir un increment del temps de custòdia, el servei permet definir plans personalitzats en funció dels requeriments de l'usuari.

4

La plataforma comeDiBuild funciona de forma manual o pot estar integrada amb el meu ERP?

comeDiBuild et permet escollir entre una solució integrada o bé una solució manual.
Generalment, el contractista buscarà una solució integrada amb el seu ERP per poder intercanviar un alt volum de documents amb tots els seus proveïdors de forma automatitzada i instantània.

comeDiBuild et permet escollir entre una solució integrada o bé una solució manual.
Per 50 € a l'any i per constructora, comeDiBuild t'ofereix una solució manual amb la qual pots gestionar tots els documents que necessitis. No obstant això, si el volum de documents que necessites intercanviar és molt elevat, comeDiBuild t'ofereix una solució integrada amb el teu ERP per treballar de forma automatitzada.

5

Puc veure l'estat dels meus documents?

Sí, la plataforma comeDiBuild informa dels estats en què es troben els documents en qualsevol moment. El sistema t'informa de si un document està enviat, llegit, acceptat o rebutjat.

Tornar a dalt
<