Més tecnologia, menys accidents laborals a la construcció

L'ofici de la construcció sempre s'ha caracteritzat per ser rude i, en gran manera, perillós. Això dona peu a un índex d'accidents laborals molt elevat, fins i tot en termes de sinistralitat, en comparació amb altres sectors.

L'ofici de la construcció sempre s'ha caracteritzat per ser rude i, en gran manera, perillós. Això dona peu a un índex d'accidents laborals molt elevat, fins i tot en termes de sinistralitat, en comparació amb altres sectors.

Segons les últimes dades del Ministeri d'ocupació, la construcció es posiciona com el sector d'activitat amb major índex d'incidències laborals. L'any 2020, es van registrar 5.804 incidents per cada 100.000 treballadors. Això es tradueix en més del doble de la mitjana d'aquest mateix any en la resta dels sectors, que va ser de 2.455 per cada 100.000 treballadors. El director del departament de Seguretat Industrial del Centre Nacional de Noves Tecnologies, Fernando Sanz, assenyala que entre 2017 i 2019 es van registrar 228 defuncions en obres, un 63% d'aquestes degudes a caigudes d'altura. La corba creixent d'activitat que ha anat experimentant la construcció en els últims anys va de bracet amb l'índex d'accidents laborals, que ha anat creixent paral·lelament.

No obstant això, sembla que les prediccions de futur per a la construcció, basades en la digitalització i la industrialització, són també una solució en potència per a resoldre la problemàtica dels incidents, almenys de reduir considerablement les elevades xifres. A més, un dels principis que recull la Llei de Prevenció de Riscos Laborals com a acció preventiva és el de "tenir en compte l'evolució de la tècnica".

Una de les tècniques que s'està relacionant a la Prevenció de Riscos Laborals en aquesta àrea és la metodologia BIM. El Build Information Modeling (BIM) permet la gestió integral de projectes d'edificació. És una metodologia de treball col·laborativa, que centralitza tota la informació que implica un projecte en un model digital desenvolupat per tots els agents implicats. Aquest model virtual utilitza tècniques com el 3D i permet detectar errors des de la fase inicial d'una obra. Això permet avançar-se a accidents i obtenir una traçabilitat de les incidències. De fet, ja hi ha empreses que han començat a aplicar-ho, tal com afirma Cristina Calderón, directora del departament de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient de la constructora Arpada, que destaca la iniciativa de l'empresa per a crear sinergies entre el seu departament i el departament BIM.

La Internet de les Coses (IOT) també pot jugar un paper molt important en la reducció dels accidents laborals a la construcció. Aquest tipus de tecnologia possibilita la interconnexió de dispositius i objectes a la xarxa, la qual cosa permet monitorar i recopilar dades sobre les condicions de treball, l'estat físic dels treballadors, els nivells de productivitat i la metodologia emprada. Això es tradueix en poder elaborar anàlisi de seguretat mitjançant les dades obtingudes i, així, detectar a temps els perills. A més, elements wearables permeten als treballadors mantenir una connexió directa per a transmetre informació instantània.

Altres metodologies que juguen a favor de reduir els riscos laborals són l'ús de la realitat virtual i la realitat augmentada. Per exemple, la Fundació Laboral de la Construcció participa en projectes com l'ARCW (procediments de treball segurs en el muntatge de murs de cortina) o l'ARFAT (formació de muntatge de bastides i encofrats). En tots dos s'utilitza la realitat augmentada (RA) mitjançant apps per a potenciar la formació d'una forma innovadora i segura. Tot s'agrupa sota la filosofia de simular l'aprenentatge per a prevenir accidents. Pel que fa a la realitat virtual, existeixen diversos projectes que l'apliquen, com SIMULADrón de la mà de Sacyr. Aquest es basa en un entorn virtual per a formar-se en el pilotatge de drons de manera controlada i segura, aconseguint millores en les habilitats de cara a operacions complexes. VRoad és un altre projecte que es recolza en la RV. Neix del programa Erasmus + amb l'objectiu de potenciar l'aprenentatge de treballs de seguretat i salut en la conservació i explotació de carreteres. La gamificació aplicada a l'aprenentatge i formació gràcies a la RV i la RA permet reduir moltes incidències que ocorren durant aquest procés i perfeccionar la tècnica en aplicacions futures reals.


La tecnologia no només ha resultat determinant per a accelerar el ritme de producció i fer més lleuger l'ofici d'obrer. També s'ha posicionat com a clau per a reduir els percentatges d'accidents laborables i fins i tot salvar vides. En l'ona de la digitalització moltes empreses del sector han fet el primer pas amb petites iniciatives, com la de digitalitzar els processos administratius i eliminar la casuística que comporta la paperassa. Això de primeres no té una relació directa amb la prevenció de riscos laborals, però permet a les empreses dedicar aquests esforços i recursos a altres àrees en les quals sí que són necessaris, com la imperativa de baixar els índexs de sinistralitat.

Notícies relacionades

<