La bona marxa del sector de la construcció s’alenteix

La_bona_marxa_del_sector_de_la_construcció_s’alenteix

El balanç dels nou primers nou mesos de l'any 2019 mostra que les xifres són lleugerament més altes que les de l'any 2018, però reflecteixen una desacceleració respecte al trimestre anterior. L'Observatori Industrial de la Construcció fa balanç i argumenta aquesta tendència amb les xifres d'alguns dels indicadors.

L'Observatori Industrial de la Construcció fa balanç dels nou primers mesos del 2019 en un detallat informe per a comparar el creixement anual del sector de la construcció. Per fer-ho es basa en diversos indicadors. La conclusió general és que, si bé el sector de la construcció experimenta un creixement sostingut respecte a l'any anterior, aquesta tendència s'alenteix si la comparem amb les xifres del primer trimestre.
Alguns dels indicadors en els quals es fixa l'informe són les xifres d'afiliació, les empreses creades, les licitacions, el nombre de visats d'obra nova i el nombre d'hipoteques. El número d'afiliats a la Seguretat Social va créixer un 4,1% respecte a l'any anterior (sempre en el mateix període), amb la qual cosa, com a conseqüència, el nombre d'aturats va disminuir un 9,4%.
Un altre de les dades que utilitza la comparativa és el número de contractes. En aquest cas, la xifra va baixar respecte al 2018. Per secció d'activitat, les xifres són inferiors en contractes d'enginyeria civil, de construcció especialitzada i de construcció d'edificis. Per contra, el nombre d'empreses inscrites en la Seguretat Social va augmentar un 2,9%.
Els visats d'obra nova i el número d'hipoteques també van créixer respecte a l'any anterior, un 16,9% i un 9,8% respectivament. Però, de tots els valors, el que ha crescut més en aquest període de 2019, és la licitació d'obra pública. En efecte, l'increment de la licitació respecte al mateix període de l'any anterior va créixer un 41,3%.
L'informe conclou que les dades del 2019 mostren una evolució positiva, un creixement menys intens que en els últims anys però sense estancament. El sector de la construcció és un dels motors econòmics i, com a tal, ha d'assumir la seva transformació recolzant-se en el treball qualificat, la formació especialitzada i la innovació per a convertir-se en un sector més competitiu, sostenible, professional i capacitat per a afrontar els reptes del futur.

Notícies relacionades

<