S'aprova un Projecte de Llei per a impulsar la rehabilitació d'edificis

El Congrés de Diputats ha aprovat el Projecte de Llei de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació d’edificis en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons del Pla Next Generation EU.

El Projecte de Llei pretén impulsar la capacitat dels propietaris per a executar obres i millores en els edificis a favor de l'eficiència energètica i la sostenibilitat d'aquests. Per a aconseguir aquest objectiu, el pla es divideix en tres eixos:

  • Equilibri entre la qualitat de l'ambient interior i el consum energètic en la rehabilitació d'edificis.
  • Garantir l'economia circular, considerant el cicle de vida de l'edifici.
  • Fomentar la digitalització dels nous edificis i dels existents.
Per part seva, els organismes governamentals, aspiren a 'reforçar l'exemplaritat de l'Administració', millorant les seves instal·lacions més de l'exigit en la Llei.

Ajudes en termes de rehabilitació

En el Projecte de Llei s'estableixen diverses mesures amb l'objectiu d'afavorir el compliment dels reptes establerts per a la rehabilitació d'edificacions. Les més destacades són:

1. Tres deduccions en l'IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), que es podran aplicar en les quantitats invertides en les obres de rehabilitació que millorin l'eficiència energètica del domicili.

2. Per a les comunitats de propietaris també s'han contemplat canvis en la Llei de Propietat Horitzontal. Les obres que contribueixin a l'estalvi energètic de l'edifici o la implantació de fonts d'energia renovable d'ús comunitari sol es necessita l'aprovació de la majoria simple dels propietaris.

3. Es crearà una línia d'avals per a finançar aquest tipus de rehabilitacions.

Abans de res, eficiència energètica

En el text també apareix un article sobre el principi d'eficiència energètica, en el qual s'exposa que les solucions constructives positives per al medi ambient han de ser les primeres a tenir en compte a l'hora de fer l'anàlisi del cost-benefici de l'obra.

A més, el Projecte de Llei recull que les obres dutes a terme amb els fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència hauran de complir la normativa establerta en el Pla i assegurar-se de no realitzar un mal significatiu al medi ambient.

La preocupació per l'eficiència energètica del parc d'habitatges nacional és una de les grans preocupacions en l'àmbit governamental i gràcies a aquest Pla es millorarà la qualitat energètica dels edificis ja existents i les noves construccions es construiran amb aquestes millores.

<